BASE DE DADES LEXICOGRÀFICA BDLex
CRÈDITS


Direcció

Joaquim Rafel i Fontanals


Coordinació

Joan Soler i Bou


Codificació XML

Roser Sanromà i Borrell


Disseny computacional

Teresa M. Sadurní i Villaronga


Enginyeria informàtica

Jordi Porta i Zamorano