CONSULTA AVANÇADA


Entrada normalitzada: 
Distingeix:   accents  à=a
Entrada original: 
Distingeix:   accents  à=a
Definició:*

valors:
acc.  subentr.  totes
Exemple:*

valors:
Subentrada:*

valors:
Refrany:*

valors:
Equivalència:*

valors:
castellana   francesa   llatina
 

Distingeix:   accents  à=a         majúsc./minúsc.  A=a
Text lliure:* 
valors:

Distingeix:   accents  à=a         majúsc./minúsc.  A=a
   ×

DIEC1
DGFP
DCVB
DGLC
DPCV
DGMG
DMCT
NDMA
DVCE
DMCF
DLCL
DEBJ
DMFCcerca
 
neteja

* Admeten múltiples valors. Cal separar-los amb un blanc.